Almindelige rejsebetingelser - Caddie Golfrejser A/S

Caddie Golfrejser A/S er en 100% danskejet rejsearrangør (CVR nr. 32553060) og er underlagt Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017), der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse.  De almindelige rejsebetingelser er udarbejdet efter retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). Rejsebetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Caddie Golfrejser (herefter rejsearrangøren) og Kunden (herefter den rejsende), der køber en pakkerejse.

1. Generelt

1.1. Hvad er en pakkerejse
For at en rejse kan være underlagt Pakkerejseloven, skal den indeholde en kombination af mindst to af følgende elementer; transport, indkvartering, billeje eller anden rejsemæssig ydelse som f.eks. golf eller en udflugt, der sælges samlet af rejsearrangøren og har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning.

1.2. Rejsegarantifonden & Danmarks Rejsebureau Forening, samt udvidet ansvarsforsikring
Rejsearrangøren er tilsluttet Rejsegarantifonden (Reg. nr. 2201) og er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). Dertil har rejsearrangøren tegnet en særlig ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S i forbindelse med vores udvidede ansvar som rejsearrangør.

1.3. Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget består af det fremsendte tilbudsmateriale med typisk følgende dele: ordrebekræftelse (faktura), rejseplan, almindelige rejsebetingelser, eventuelle praktiske oplysninger om rejsen og vejledning om visum, samt andet udleveret materiale. Det forventes, at vores rejsende har sat sig ind i rejsens aftalegrundlag inden det fremsendte tilbud accepteres. 


2. Indgåelser af aftale – køb af pakkerejse

2.1. Tilbud & accept
Den rejsende modtager et skriftligt tilbud med betalingsbetingelser sammen med de almindelige rejsebetingelser. Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der står på tilbuddet og rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navne, der fremgår af rejsedeltagernes gyldige pas. Flyselskaberne tillader normalt ikke navneændringer i udstedte billetter, hvorfor en ændring oftest vil være behæftet med omkostninger fra kr. 750,- og helt op til en ny flybilletpris. Beror en navnemæssige uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af den rejsende. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

Den rejsende accepterer tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist, hvormed aftalen er bindende for både rejsearrangøren og den rejsende. Hvis den rejsende ikke accepterer tilbuddet indenfor tidsfristen, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet. Den rejsendes accept sker ved indbetaling af depositum.

Hvis den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk, vil der blive fremsendt et skriftligt tilbud med de relevante vilkår for aftalen samt de almindelige rejsebetingelser.

Rabatordninger med andre virksomheder skal oplyses af den rejsende ved bestilling og senest inden 1. betaling.

2.2. Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter og afgifter. Der kan på de respektive destinationer forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, hotel skatter, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at betale ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser. Det vil klart fremgå af tilbudsmaterialet, hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i rejsens pris. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet og pålagt den rejsende. 

2.3. Depositum og betaling
Depositum udgør 25% af rejsens samlede pris, dog minimum kr. 3.000,- Eventuel bestilt afbestillingsforsikring skal betales samtidigt med depositum. Restbetaling skal være betalt senest 7 uger før afrejse, hvis ikke andet er anført. Rejser kan godt have særlige betalingsvilkår med forhøjet depositum. Dette vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Hvis fristen for restindbetaling misligholdes, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen og betragte rejsen som annulleret af den rejsende selv på den dag, hvor restbeløbet skulle have været betalt. I sådanne tilfælde refunderes det allerede indbetalte beløb ikke.

Bestilles og betales rejsen gennem rejsearrangørens hjemmeside, har den rejsende pligt til at udskrive eller downloade og gennemlæse alle relevante dokumenter og informationer. Dette være en beskrivelse af rejsens præcise forløb, aktuelle priser, forventede og ulige ekstraudgifter samt særlige forhold, der gælder for det aktuelle rejsemål.

2.3.1 Betalingsmetoder
Bemærk, det er pga. gældende hvidvask-lovgivning ikke muligt at indbetale mere end kr. 19.999,- kontant pr. rejse.

Følgende betalingskort accepteres på rejsearrangørens hjemmeside: Visa, Mastercard og Dankort. Login på "Min side / Betaling” for at se bestillingen, og betale for rejsen. Det er gratis at betale med betalingskort, dog ikke firmakort og udenlandsk udstedte kort.

Der er desuden muligt at betale via bankoverførsel eller indbetalingskort (FI/giro). Begge findes på den fremsendte faktura.

2.3.2 Gavekort
Købte gavekort og tilgodebeviser udstedt af rejsearrangøren, kan benyttes til køb af rejser på www.caddiegolfrejser.dk. Gavekort og tilgodebeviser er gældende i 3 år fra udstedelsesdatoen, og kan ikke ombyttes til kontanter.

For gavekort som er sponsoreret af rejsearrangøren, gælder udover ovenstående også at gavekortet ikke kan overdrages en anden person samt at det kan være gældende i en kortere periode. Gavekortet er således personligt. Der kan ligeledes være begrænsninger i forhold til specifikke leverandører, lande, områder og tilgængelige rejseperioder.


3. Tilslutningsrejser

3.1. Hvad er en tilslutningsrejse
Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af den rejsende til og fra det sted, hvor den købte pakkerejse påbegyndes og afsluttes. Dette vil fremgå i forbindelse med bestilling.

3.2. Ansvar for tilslutningsrejser
Rejsearrangøren er kun ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er solgt af rejsearrangøren sammen med hovedarrangementet og som en del af pakkerejsen. Således skal den rejsende være påpasselig med på egen hånd at bestille tilslutningsrejser med fly eller tog, som ikke kan ændres. Dette grundet de tilfælde, hvor f.eks. den internationale flyrejses tider ændres inden afrejse og tilslutningsrejsen kræves tidsmæssigt ændret. 


4. Afbestillings- og rejseforsikring

4.1. Afbestillingsforsikring
Det anbefales på det kraftigste, at den rejsende er dækket af en afbestillingsforsikring inden den rejsende accepterer det fremsendte tilbud og foretager indbetaling af depositum. En afbestillingsforsikring vil normalt dække en annullering af rejsen i forbindelse med akut opstået sygdom inden afrejse hos den rejsende eller i den rejsendes nærmeste familie. Rejsearrangøren oplyser inden aftaleindgåelsen om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring gennem Gouda (https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsforsikring/koeb-afbestillingsforsikring#/), Rejseforsikringens betingelserne kan læses her: https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsforsikring.

4.2. Rejseforsikring
Alle rejsende skal være omfattet af en rejseforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med ulykker, sygdom, behandling og hjemtransport. Ligeledes bør denne forsikring også indeholde en bagagedækning. Hvis den rejsende ikke allerede er dækket, vil det være muligt at tegne en rejseforsikring igennem Gouda (https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/koeb-rejseforsikring#/), samt læse om betingelserne her:   https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/voksen Ønsker den rejsende at indgå en aftale om køb af rejse- og afbestillingsforsikring via rejsearrangøren skal dette ske inden den endelige aftale er indgået.


5. Generelle pligter for den rejsende

5.1. Pas
Den rejsende skal sørge for at medbringe et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning. Den rejsende skal ved aftalens indgåelse give oplysning om sin og eventuelle øvrige rejsedeltageres nationaliteter, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsearrangørens oplysningspligt i relation til flyrejse, samt eventuelle visum- eller andre indrejsekrav. Udenlandske statsborgere med dansk opholdstilladelse skal altid medbringe gyldigt pas samt gyldig opholdstilladelse.

5.2. Visa
Visa formaliteterne skal altid være i orden inden afrejsen og kunne dokumenteres ved check-in i lufthavne. Således skal der medbringes officiel dokumentation på eventuelle nødvendige visa. Vær opmærksom på, at der også kan være krav om visum i forbindelse med at der rejses i transit. Rejsearrangøren kan oftest hjælpe med visum, men rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, så den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

5.2. Vaccinationer
Eventuelt påkrævede vaccinationer skal kunne dokumenteres af den rejsende, hvis påkrævet. Rejsearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for evt. manglende dokumentation eller korrekte vaccinationer. 

5.3. Anden rejsehjemmel
Vær opmærksom på, at der i nogle lande er krav om gyldig returbillet, samt besiddelse af en vis mængde valuta ved indrejse. Ligeledes kan det være et krav at den rejsendes rejseforsikring skal kunne dokumenteres på engelsk. Den enkelte rejsende vil altid selv være ansvarlig for at medbringe den nødvendige gyldige rejsehjemmel. 

5.4. Helbred 
Rejsearrangøren forudsætter som hovedregel, at den rejsende skal være selvhjulpen og den rejsende er selv ansvarlig for at vurdere om den rejsende kan gennemføre rejsen. Er man bevægelseshæmmet eller har reduceret kapacitet i anden forstand, skal dette altid oplyses til rejsearrangøren ved bestilling. Det forudsættes, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes helbredsmæssigeudfordringer og behov.

Det vil fremgå af materialet for den aktuelle rejse, hvad der forventes af mobilitet for den enkelte rejsende for at kunne deltage. Særligt rejser med kulturelt indhold eller naturmæssige vandringer, stiller krav til den fysiske formåen. Rejsearrangøren forbeholder sig ret til at ikke at formidle en rejse til rejsende, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for rejsearrangøren.

5.5. Ordensregler
Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle rejsens underleverandører. Den rejsende skal altid optræde således, at eventuelle medrejsende ikke føler sig generet. I modsat fald og ved grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. Ved en grupperejse skal den rejsende i dette tilfælde selv sørge for hjemtransport samt afholde udgifter forbundet hermed. Den rejsende vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger for rejsen.

Har den rejsende ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidler eller underleverandører til rejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af den rejsende generelle pligter medfører.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

5.6. Bagage
Enhver rejsende er ansvarlig for egen bagage. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage under rejsen.

5.7. Fremmøde generelt
Den rejsende skal generelt og løbende holde sig opdateret om afgangssteder og -tider for de inkluderede transportmidler, udflugter, greenfee’s mm. på rejsen. Meddelelse om eventuelle ændringer i tidsplanen vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted, af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører. 

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende henvende sig til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren for yderligere hjælp. 

Ved den rejsendes udeblivelse og manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

5.8. Fremmøde fly
Hvis flybilletter er en del af pakkerejsen, skal den rejsende undervejs holde sig underrettet om de gældende rejsetidspunkter. Dette ved at undersøge i god tid og inden den specifikke afrejse, om der er ændringer i det på rejsedokumenterne anførte rejsetidspunkt. Dette kan normalt gøres gennem rejsearrangørens lokale leverandører.

Normalt skal check-in for internationale flyvninger være foretaget to timer før det angivne afrejsetidspunkt og vi anbefaler, at fremmøde i lufthavnen sker i god tid. Enkelte selskaber kræver tidligere check-in. Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Hvis ankomst og afrejselufthavn er den samme, er det god skik allerede ved ankomsten at forhøre sig om de aktuelle check-in tider for den senere afrejse. Bemærk desuden at oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedrørende gates og terminaler kun er vejledende – ikke bindende og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren. Dobbelttjek derfor altid gate/terminal – ikke mindst ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

Flybilletter, skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

5.9 Manglende efterlevelse
Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.


6. Rejsedokumenter

6.1. Endelige rejsedokumenter
De endelige rejsedokumenter vil normalt blive fremsendt eller den rejsende har adgang til dem via Min side på caddiegolfrejser.dk således, at den rejsende har dem digitalt i hænde eller adgang til dem senest 10 dage før afrejse. Dette gælder alle de nødvendige rejsedokumenter som f.eks. flybillet, vouchers, samt den sidst opdaterede rejseplan. Den rejsende har ved modtagelsen pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og skal straks reagere over for rejsearrangøren, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. 

Der kan fra oprindelig bestilling desuden være sket mindre ændringer i rejsetiderne for flydokumenterne og det er derfor vigtigt at kontrollere afgangstiderne i de endelige rejsedokumenter. Ligeledes er det vigtigt at kontrollere, at rejseruten er som aftalt med tid og sted. Dertil skal kontrolleres at netop flybilletterne er korrekt udstedt med navn i henhold til pas.


7. Ændringer af indgåede aftaler

7.1. Overdragelse af pakkerejsen
Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et ekspeditionsgebyr på kr. 750, samt eventuelle ekstra omkostninger som rejsearrangøren måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelse. Det er en forudsætning, at den til hvem rejsen overdrages, bliver bekendtgjort med rejsearrangørens anførte rejsebetingelser og krav for gennemførelse af rejsen. Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan dog helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, hvis overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørers vilkår. Den rejsende og den - til hvem rejsen overdrages - hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

7.2. Prisændringer
Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse ændre i den aftalte pris for pakkerejsen, hvis der sker:

 • ændringer i prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder
 • ændringer i skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen
 • ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse


Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

200 DKK + 50 DKK

3050 DKK

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

500 DKK + 100 DKK

3100 DKK

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00 

Kursændring:

3.0 til 3.1

(3000 DKK / 3.00)*3.1

3100 DKK


Overstiger reguleringen 10% af rejsens samlede pris, er den rejsende berettiget til at ophæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering. Rejsens pris vil ikke blive justeret, hvis der sker ændringer på et beløb mindre end 100 kr.

7.3. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

7.3.1 Uvæsentlige ændringer
Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

7.3.2. Andre ændringer

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse:

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen 
 • ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om og som rejsearrangøren har accepteret
 • hæver prisen på rejsen med mere end 8% 

kan den rejsende gøre følgende:

 • hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen
 • deltage i en erstatningsrejse, hvis rejsearrangøren tilbyder det. Erstatningsrejse tilbydes nogle gange kun mod ekstra gebyr.
 • modtage nedslag i prisen modsvarende rejsens værdiforringelse 

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have. Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal acceptere eller afvise ændringerne, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 7.3.2.

Bemærk udskiftning af en specifik Pro-træner / matchturleder / golfvært / rejseleder på en pakkerejse ikke er gyldig grund til aflysning af golfrejsen, hvis repræsentanten af personlige årsager eller sygdom bliver forhindret i at deltage på rejsen.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

7.3.3. Flyforsinkelser
Ved flyforsinkelser omfattet af EU Forordning 261 skal der klages direkte til flyselskabet, da denne forordning regulerer forholdet mellem den rejsende og flyselskabet. Rejsearrangøren er således ikke underlagt Forordning 261, men er alene omfattet af pakkerejselovgivningen. 

Den rejsendes eventuelle vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten er således rejsearrangøren uvedkommende. Rejsearrangørens ansvar rækker aldrig ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger.

7.4 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen
Hvis den rejsende ønsker at ændre i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at ændre i pakkerejsen.   

Hvis den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 8.1.2, og en ny bestilling.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at alle flybilletter som udgangspunkt, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, kan kun ske ved henvendelse til vores leverandør på destinationen eller personalet på hotellet og i proshoppen. Betaling vedr. ændringer skal ligeledes foretages på stedet. Priserne vil i disse tilfælde være de aktuelle på den pågældende destination.


8. Aftalens ophør

8.1. Den rejsendes opsigelse af aftale
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår. Afbestilling af rejsen skal foretages skriftligt per e-mail til info@caddiegolf.dk.

8.1.1 Den rejsendes fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

8.1.2. Den rejsendes normale afbestillingsvilkår for pakkerejser
Følgende regler er gældende, hvis der ikke er anført andre bestemmelser på bekræftelsen (fakturaen):

 • Ved afbestilling fra bestillingstidspunktet indtil 45 dage før afrejse er depositum tabt
 • Ved afbestilling fra 44 dage til 35 dage før afrejsen er 50% af rejsens pris tabt. Hvis depositummet overstiger 50% af rejsens pris, er det kun det resterende af det indbetalte, som kan tilbagebetales
 • Ved afbestilling fra 34 dage og indtil afrejsedagen er 100% af rejsens pris tabt

Der gøres opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte rejser, som gør at der kan være andre afbestillingsregler for pakkerejsen. Dette vil fremgå på den oprindelige booking bekræftelse.

8.1.3. Den rejsendes afbestilling i tilfælde af sygdom
Afbestilles rejsen på grund af sydom skal rejsen stadig afbestilles skriftligt. Der gælder stadig afbestillingsreglerne som anført under 8.1.2. I forbindelse med et eventuelt tab på den betalte rejse, skal det forsikringsselskab, hvor man har tegnet sin afbestillingsforsikring, efterfølgende kontaktes af den rejsende selv. Evt. dækning er en sag mellem den rejsende og det benyttede forsikringsselskab. 

8.1.4. Den rejsendes afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Hvis der inden for et tidsrum af 2 dage før rejsens påbegyndelse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, hvis Det Danske Udenrigsministerium, fraråder rejser til det pågældende område, og begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling (Se mere på www.um.dk).

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 8.1.2.

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

For rundrejser til flere områder og/eller lande gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

8.1.5 Administrationsgebyr for ændringer
Hvis den rejsende ønsker at ændre pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Pakkerejsen kan ikke ændres senere end 7 dage før afrejse. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at ændre pakkerejsen. Der vil altid være et administrationsgebyr på DKK 300,- pr. person/ændring. Alle ændringer skal ske skriftligt. Dette gælder ikke ændringer ifm. Overdragelse af rejsen til en anden person.

8.2. Rejsearrangørens opsigelse af aftale

8.2.1. Arrangørens opsigelse grundet manglende tilslutning
Hvis rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbuds materiale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

8.2.2. Arrangørens opsigelse grundet uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder
Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Dette grundet udefra kommende omstændigheder som rejsearrangøren og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold), hvis rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning 


9. Reklamationer

9.1 Fejl eller mangler på stedet
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren eller dennes repræsentant på rejsemålet. Hvis rejsearrangørens repræsentant ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren. Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens repræsentanter Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det få konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

9.2. Kontakt til rejsearrangøren
Der kan altid rettes henvendelse til rejsearrangøren på nødnummer, som fremgår af rejsedokumenterne. Rettes der henvendelse til rejsearrangøren udenfor deres åbningstid, vil fejlen eller manglen først blive registeret på først komne hverdag eller indenfor åbningstiden, hvilket kan have betydning for en evt. størrelse af den berettiget kompensation. En reklamation eller fejl skal altid bekræftes skriftligt, så en telefonisk henvendelse vil derfor ikke blive registerets som en reklamation medmindre den rejsende gør opmærksom herpå og kræver en skriftlig bekræftelse.

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Hvis den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren. 

9.2.1 Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning
Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal fremsættes over for rejsearrangøren senest 4 uger efter rejsens afslutning. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende. Reklamationen skal fremsendes skriftlige på mail til kundesupport@caddiegolf.dk.

9.3. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar
Luftfartsselskaber og rederier har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførsel og reguleres af Warszawa- og Montreal-konventionerne af hhv. 1929 samt 1999 (for luftfart) og Athen-konventionen af 1974 (for transport ad sø og vandveje), som Danmark er underlagt i medfør af EU Forordning 889/2002 og 261/2004, samt Luftfartsloven af 21/06/2007. Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – hvis luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel 
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR


Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld 
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU-forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

10. Udveksling af kontaktoplysninger med rejsearrangørens samarbejdspartnere - persondata

For at kunne administrere den rejsendes bestillinger og reservationer videregiver rejsearrangøren personoplysninger som navn, mobilnummer, mailadresse, fødselsdatoer eller anden relevant information, til samarbejdspartnere, hvor dette har relevans. Rejsearrangøren videregiver kun informationer til samarbejdspartnere, hvor der er indgået en databehandleraftale.  I forbindelse med, videregivelse af eventuelle kontaktoplysning, vil den rejsende kunne modtage direkte informationer fra rejsearrangørens samarbejdspartner om for eksempel ankomstinformationer, koder til døre og nøgleboks. Personoplysninger kan også videregives ved eventuelle aflysninger og forsinkelser af transport, fly, færgeoverfarter eller hvis rejsearrangøren er behjælpelig med ansøgninger af kompensation ved flyselskaber eller andre transportleverandører.

I tilfælde af et eventuelt mellemværende mellem rejsearrangørens samarbejdspartner og rejsebestiller eller en af rejsedeltagerne, vil rejsearrangøren være berettiget til at videregive dennes relevante kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger der er videregivet til samarbejdspartnere, vil ikke blive brugt til markedsføring, og vil blive slettet efter afholdelse af den aktuelle rejse.


11. Værneting og lovvalg

11.1. Pakkerejse-Ankenævnet
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til Caddie Golfrejser A/S eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91. 2800 Kgs. Lyngby. Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. Som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening er rejsearrangøren forpligtet til at efterleve kendelser fra Pakkerejse Ankenævnet. Dette dog medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

11.2. Danske Domstole
Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Forbehold for trykfejl | Dokument opdateret september 2023